เกี่ยวกับการไปโรงเรียน

ให้ดูรูปทั้งสองข้างล่างแล้วพิจารณา ทั้งสามระยะเด็กต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อโรคคือห้ามติดเชื้อเป็นโรคใดๆ

ระยะ ก ใช้เวลา 8 เดือน - 1 ปี ,ระยะ ข ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน , ระยะ ค ใช้เวลา 6 เดือน - 1 ปี

หัวข้อการไปโรงเรียนนี้เป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในระยะ ก และ ค

 

ก่อนทำการปลูกถ่ายผมคิดว่าควรงดไปโรงเรียน 6-8 เดือน เพื่องดการติดเชื้อตามรูป โรงเรียนเป็นสถานที่หลักๆในการติดเชื้อต่างๆของเด็กทั้งหลาย ส่วนหลังการปลูกถ่ายควรงดไปโรงเรียนประมาณ 1 ปี เพราะช่วงระยะ ข ภูมิคุ้มกันของเด็กที่ทำวัคซีนมาจนโดนลบออกหมด หลังจากไขกระดูกติด จำเป็นต้องทำวัคซีนใหม่หมด เพื่อให้มีเกราะป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะทำอันตรายเด็กได้ ถ้าทำวัคซีนยังไม่ครบเด็กอาจจะติดเชื้อจากเด็กๆที่โรงเรียนได้ การเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญจริงแต่ชีวิตเด็กสำคัญกว่า การเรียนไม่ทันไม่ใช่ปัญหา ปัจจุบันมีโรงเรียนจำนวนมากเข้าใจภาวะที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ปกครองเบาใจไปได้เยอะ

"เชื่อผมเถอะว่าควรท่องเอาไว้ว่าชีวิตเด็กสำคัญกว่าการเรียน "