ส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครอง

  1. ในการดูแลเด็กที่ปลูกถ่ายไขกระดูกควรจะมีผู้ปกครองที่เสียสละ 2 คน เพื่อใช้ในการสลับกันดูแล ควรเป็นเพศหญิง, ที่ใจเย็นอดทน, คล่องแคล่ว, ไม่มีโรคประจำตัวและเป็นญาติที่สนิทกับเด็กและเคยอยู่กับเด็ก ไม่ควรจะเป็นพี่เลี้ยงที่จ้างมา เพราะจะไม่เข้าใจเด็กมากพอ เพราะงานนี้ต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจในการรักษาค่อนข้างมาก ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเด็กแล้ว น่าจะรับฟัง นิ่งที่จะฟังและทนที่จะกระทำหรือเฝ้าคอยวันแห่งความสำเร็จแน่ๆ
  2. คนที่จะเข้าไปดูแลถ้ามีงานประจำนอกบ้านควรทำการลาหยุดเพื่อมาเตรียมตัวและปรับตัวอยู่กับเด็กอย่างน้อย 3-6 เดือน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้านและเพื่อปรับตัวไปกับตัวเด็กพร้อมๆกัน
  3. คนในบ้านทุกคนควรจะได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจวัณโรคโดยการทำ skin test ทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีโรคใดๆแอบแฝงที่พร้อมจะติดต่อกันให้มีปัญหาในอนาคต
  4. ผู้ปกครองต้องมีหน้าที่เตรียมตรวจสุขภาพเด็กที่จะปลูกถ่ายทุกอย่างและนำข้อมูลจากคุณหมออื่นมาให้คุณหมอที่จะปลูกถ่ายกระดูกเช่น ข้อมูลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลการทำฟัน
  5. ควรระวังเรื่องแรงงานต่างชาติในบ้าน เพื่อบุคคลกลุ่มนี้ อาจจะมีโรคแฝงที่มาจากต่างประเทศก็เป็นได้
  6. ระหว่างการปลูกถ่ายผู้ปกครองควรใส่ใจและตั้งใจฟังคุณหมอให้มาก มีอะไรสงสัยควรถามทันที ไม่ควรมีความรู้สึกต่อต้านเพราะทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา เราอาจะยังไม่เคยทราบมาก่อน
  7. สิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่ๆคือต้องเรียนรู้สิ่งที่คุณพยาบาลทำ เพราะหลังจากกลับบ้าน เราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติทั้งหมด เช่นการฝึกการทำความสะอาดตัวเด็ก การทำความสะอาดก้น รู้จักยาของเด็กทั้งหมด รู้จักการทำแผลที่หน้าอกได้เป็นอย่างดี
  8. ช่วงที่ดูแลเด็กผู้ดูแลควรใจเย็นมีสติ ไม่ตะหนก ติดตามและจดรายละเอียดทุกอย่างให้ได้มากที่สุด
  9. ความสะอาด ปลอดโรคเป็นมาตรการที่ควรเข้มสุดในการปลูกถ่าย เพราะช่วงการปลูกถ่ายภูมิคุ้มกันร่างกายของเด็กจะมีค่าเป็นศูนย์ เปรียบเสมือนประเทศที่ไม่มีทหารเลยศัตรูรอบข้างพร้อมที่จะเข้ามาโจมตีได้เสมอ อยากให้ดูและพิจารณารูปต่อไปนี้ อยากให้ผู้ดูแลพิจารณาดีๆและเห็นคุณค่าในส่วนของการถ่ายทอดเชื้อไปสู่เด็กโดยวิธีต่างๆ อดทนที่จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการรักษานะครับ บอกทุกๆคนในบ้านให้เข้าใจด้วยนะครับ