ส่วนของคุณพยาบาล
  1. เพื่อนที่ดีที่สุดในการปลูกถ่ายของท่านผู้ปกครองที่ดูแลเด็กคือคุณพยาบาล คุณจะสามารถปรึกษาเรื่องต่างๆได้ เพียงแต่คุณเปิดใจลดทิฐิของคุณลง จงคิดว่าเขาเป็นญาติสนิทที่มาช่วยดูแลเด็กของเรา
  2. คุณพยาบาลจะมาแค่เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ที่มาดูแลเด็กของเรา 100 % บางท่านเข้าใจว่าคุณพยาบาลต้องนอนเฝ้าเด็กของเรา ต้องทุ่มเทมากๆแต่ไม่ใช่เช่นนั้น คุณพยาบาลจะเป็นสื่อกลางระหว่างคุณหมอกับเรา คุณพยาบาลจะบอกสิ่งที่เราควรทำ คุณพยาบาลจะสอนในสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว มีอะไรสงสัยให้ถามได้ทันที
  3. จะมีคุณพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูกหลายท่านคอยสลับสับเปลี่ยนเวรการดูแลเด็กอยู่ในห้องตลอด 24 ชั่วโมง จะทำหน้าที่ทำแผล เตรียมยา ฉีดยา จดข้อมูลต่างๆและดูแลสารน้ำต่างๆที่ต่อเข้าตัวเด็ก
  4. เข้าใจให้ได้นะครับว่าคนที่ดูแลเด็กของคุณมากที่สุดคือคุณ คนที่บอกว่าควรทำอะไรคือคุณพยาบาล