เกี่ยวกับครัว

  1. ที่ต้องดูแลมากๆคือความสะอาดของครัว ที่ต้องเน้นคือถังขยะและบริเวณรอบๆถังขยะ
  2. อาหารทุกอย่างต้องสดและต้องห่างจากวันหมดอายุนานๆ
  3. การอุ่นอาหารแนะนำให้มีเตาไมโครเวปจะทำให้อาหารสุกถึงข้างใน
  4. ล้างมือให้สะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนทำอาหาร
  5. เช็คความเย็นของตู้เย็นทุกวัน ว่ามันยังทำงานได้ปกติ