เกี่ยวกับบ้าน

ถ้าเป็นไปได้จริงคุณสามารถเลือกจากบ้านหลายๆหลังของคุณ ให้เลือกหลังที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลที่ปลูกถ่ายไขกระดูกมากที่สุดนะครับ และทำความสะอาดมันให้สะอาดมากที่สุด ควรเป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่บริเวณที่มีมลพิษเยอะ ทั้งมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางคน คนไข้เด็กต้องการการพักผ่อนมากๆ การเดินทางไกลๆ ไม่เป็นการดี ช่วงปลูกถ่ายไขกระดูกถ้าบ้านอยู่ใกล้จะสามารถเดินทางไปมาเพื่อเอาของหรือเสบียงได้ง่าย

ในกรณีที่เลือกบ้านไม่ได้ให้ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดทุกซอกทุกมุม ลงน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทั่วบ้าน จัดการยุงให้หมด ของอะไรที่ไม่ใช้ให้เอาไปทิ้ง อย่าทำให้บ้านรกเป็นที่สะสมของเชื้อโรค

ความสะอาดให้เน้นในบ้านเป็นหลัก ภายนอกจุดเน้นคือบริเวณหน้าต่างหรือระเบียงของห้องที่จะให้เด็กปลูกถ่ายไขกระดูกอยู่ และบริเวณที่วางคอมเพสเซอร์แอร์ห้องนั้นๆ ให้ขัดเอารา ตะไคร่น้ำ ฝุ่นออกให้ได้มากที่สุด