ส่วนของคุณหมอ
  1. คุณหมอที่ดูแลคือคนที่สำคัญที่สุดในงานนี้ คือคนที่รู้วิธีช่วยเด็กของเรามากที่สุด คือคนที่หวังดีกับเรามากที่สุด ขอให้เชื่อมั่นและมีศรัทธาในตัวหมอของคุณ
  2. แบ่งคุณหมอหลายคนในการดูแลเด็กที่ปลูกถ่าย ตั้งแต่คุณหมอที่ตรวจสุขภาพก่อน คือ คุณหมอตรวจสมรรถภาพหัวใจ หมอฟัน หมออายุรศาสตร์ตรวจสุขภาพทั่วไป คุณหมอโภชนาการ หมอหู หมอตรวจมวลกระดูก และคุณหมอที่ปลูกถ่ายไขกระดูก
  3. จงถามในสิ่งที่สงสัยทุกอย่าง คุณหมอที่ไม่ค่อยพูด ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งหรือไม่สนใจในตัวเด็ก อาจจะเป็นเพราะคุณหมอเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เป็นได้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหาความรู้เองก่อนทำการปลูกถ่ายจะดีที่สุด ข้อมูลที่จะหาได้ก็จากเวปไซด์นี้และที่พยาบาลของคุณหมอเอง
  4. คุณหมอไม่จำเป็นต้องมาดูคนไข้ตลอด ส่วนใหญ่จะใช้โทรคุยกับพยาบาลที่ดูแลเด็ก ทั้งนี้ก็เหตุผลที่ปัญหาในแต่ละวันสามารถแก้ไขด้วยคุณพยาบาลได้และเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากขางนอกให้ได้มากที่สุด
  5. ผู้ปกครองมีหน้าที่ที่จะนำข้อมูลการรักษาหรือข้อมูลการตรวจร่างกายของคุณหมอคนอื่นมาให้คุณหมอหลักที่ทำการปลูกถ่ายไขกระดูก เช่นข้อมูลการทำฟันจากร้านประจำ เป็นต้น