เกี่ยวกับห้องน้ำ

  1. ไม่ควรอยูในห้องนอนของเด็กปลูกถ่ายไขกระดูก เพราะสิ่งสกปรกมีโอกาสจะระเหยมากับอากาศมาสู่ตัวเด็กได้ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องเป็นห้องน้ำที่สะอาดมากๆทุกๆวัน และควรจะแห้งตลอดเวลา
  2. ห้องน้ำของเด็กที่ปลูกถ่ายไขกระดูก ถ้าแยกได้ให้แยกออกจากผู้อื่นในบ้าน
  3. ห้องน้ำที่อยู่นอกห้องนอนไม่ควรจะอยู่ไกลห้องนอนมากนัก เพราะจะต้องเดินผ่านบรรยากาศนอกห้องนอนซึ่งอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก
  4. ขัดล้างเอารา ตะไคร่น้ำออกให้หมด(ใช้น้ำยาขัดห้องน้ำชื่อ"เป็ด ราคิลเลอร์2"จะดีที่สุด แรงที่สุดฆ่าเชื้อราได้ด้วย)ไม่แนะนำให้ใช้น้ำที่รองไว้ในตุ่มหรือที่พักน้ำอื่นๆมาใช้กับเด็ก ควรใช้น้ำที่เปิดตรงมาจากก๊อกน้ำและมีที่กรองที่บริเวณหัวก๊อก(หาซื้อได้ที่แผนกห้องน้ำของห้างต่างๆ)
  5. ควรติดเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำนั้นๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน คือปรับให้อุณหภูมิร้อนสุดใช้ร่วมกับน้ำยาขัดห้องน้ำที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคที่เรียจะช่วยฆ่าเชื้อได้มากขึ้น แต่อย่าลืมต่อสายดินนะครับ
  6. ให้ความละเอียดในการล้างบริเวณส้วมหรือชักโครกเพราะบริเวณนั้นเป็นที่ทีเชื้อโรคสะสมอยู่มากที่สุด
  7. จบการล้างด้วยการลงน้ำยาฆ่าเชื้อ virkon ทุกครั้ง เสร็จแล้วเปิดห้องไว้เพื่เป็นการระบายอากาศทำให้ห้องน้ำแห้ง