เวปไซด์ kidbmt ได้จัดทำขึ้นจากผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์การดูแลเด็กปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 มีแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกประทับใจในน้ำใจและความทุ่มเทของคุณหมอและทีมอาจารย์หมอสุรเดช หงษ์อิง แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในส่วนของผู้ปกครองของเด็กที่ต้องดูแลเด็กที่ปลูกถ่ายไขกระดูกทั้งในขณะก่อน ขณะทำ และหลังการปลูกถ่าย เพื่อลดภาวะที่จะเกิดผลแทรกซ้อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รายละเอียดเป็นของปี 2549 อิงพื้นฐานการเป็นอยู่ในประเทศไทย เนื้อหาเน้นเกี่ยวกับปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นหลัก ไม่หวังว่าจะช่วยได้มากที่สุด หวังเพียงช่วยบ้างบางส่วน ไม่ต้องการให้ท่าน ผู้ปกครองอื่นต้องเริ่มต้นใหม่หรือจินตนาการไปในทางที่ผิดๆ ต้องการให้ท่านผู้ปกครองอื่นใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมตัวตัวคนไข้เด็ก ก่อนการปลูกถ่ายเพื่อลดการทรมานทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหมดทุกข้อแต่อยากให้อ่านเพื่อหา concept มาประยุกต์ใช้กับธรรมชาติของครอบครัวของเราเอง รูปและเอกสารทั้งหมดขอท่านผู้เป็นเจ้าของทุกท่านมาใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ขออภัยท่านเจ้าของทุกท่านที่นำมาใช้โดยไม่บอกกล่าว ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ และด้านล่างนี้เป็นภาพกว้างๆของการปลูกถ่ายไขกระดูกครับ ผมขอให้กำลังใจกับทุกๆท่านนะครับ ขอให้เข้มแข็งและขออวยพรให้โชคดีทุกๆท่านครับ

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร หมอสุรเดช หงษ์อิง

แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2530

Diploma of The American Board of Pediatric Hematology and Oncology, 1996 , 1996

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2534 , 2534

Diploma of The American Board of Pediatrics, 1993 , 1993

Fellowships: Hematology, Oncology, St.Jude Children Research Hospital, USA, 1993-1996 , 1996

Fellowships: Academic Appointment: Professor Ramathibodi Hospital Mahidol University, 2011 , 2011

 

 

 

ทั้งสามระยะเด็กต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อโรคคือห้ามติดเชื้อเป็นโรคใดๆ

ระยะ ก ใช้เวลา 8 เดือน - 1 ปี ,ระยะ ข ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน , ระยะ ค ใช้เวลา 6 เดือน - 1 ปี