ส่วนของคุณพยาบาล
เกี่ยวกับตัวคนไข้เด็ก
ส่วนของผู้ดูแล
เกี่ยวกับรถ
เกี่ยวกับบ้าน
ครัว
เกี่ยวกับห้องน้ำ
เกี่ยวกับยา
เกี่ยวกับห้องนอน
ทุนทรัพย์ในการใช้ปลูกถ่ายไขกระดูก
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อ
ส่วนของผู้ดูแล
เกี่ยวกับตัวคนไข้เด็ก
เกี่ยวกับห้องน้ำ
ส่วนของคุณพยาบาล
ครัว
เกี่ยวกับบ้าน
ทุนทรัพย์ในการใช้ปลูกถ่ายไขกระดูก
เกี่ยวกับยา
เกี่ยวกับห้องนอน
เกี่ยวกับรถ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ความเชื่อและ

การทำบุญ

เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ
เกี่ยวกับอาหารและน้ำ
เกี่ยวกับอาหารและน้ำ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายไขกระดูกและธาลัสซีเมีย
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายไขกระดูกและธาลัสซีเมีย
2006©Kidbmt Co.,Ltd.All rights reserved.

การแก้ไขเพิ่มเติม:

22 ม.ค. 2556: เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองอากาศ SHARP PLASMACLUSTER

:เพิ่มเติมเติมการฆ่าเชื้อในรถโดยใช้ SHARP PLASMACLUSTER

30 พ.ค. 2560 :Update เรื่อง Link ของมูลนิธิต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป

:เพิ่มเติมบทสวดโพชฌงค์

:เพิ่ม vdo จาก Youtube ล่าสุด ณ เดือน พ.ค. 2560

 

 

 

เลือกคลิ๊กที่รูปในส่วนที่คุณสนใจจะทราบรายละเอียดบางส่วนที่ผู้ปกครองเด็กอยากจะทราบและสัมผัสถึง

KidBMT ถูกสร้างขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์มิได้เกี่ยวข้องกับการค้าและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูล ณ ช่วงปี 2549 เป็นหลัก มีข้อมูลส่วนไหนที่ต้องการให้ช่วยปรับปรุงกรุณาส่ง Mail มาที่ jackiko3000@gmail.com ขอบคุณครับ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนค่ารักษาให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังประสบปัญหา โดยบริจาคได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ “ทุนโครงการปลูกถ่ายไขกระดูก” เลขที่บัญชี026-4-36802-0 โทร. 0-2201-1495